نمایش دادن همه 36 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

پیستون مگان

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

پیستون سمند موتور ملی استاندارد

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون 206 تیپ 5 تعمیر دوم (050)

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

پیستون نیسان دیزل تعمیری

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون نیسان دیزل استاندارد

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون سایپا z24 استاندارد تعمیری

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون کیش خودرو

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است. این مدل از بوش پیستون عظام، کیفیت مناسبی دارد.

پیستون 205

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

بوش پیستون 205

بوش پیستون پژو 205 یکی از مهم تراین قطعات موتور خودرو می باشد ، که وظیفه آن تولید انرژی خودرو می باشد

بوش موتور 206

از اجزاء و قطعات اصلی و مهم موتور می توان به بوش موتور اشاره کرد که البته در بعضی از موتور ها وجود دارد و در بعضی دیگر خیر.

پیستون تعمیر سوم (075) پراید

این پیستون ها برای خودرو هایی استفاده میشوند که سیلندر تراش نخورده باشد و استانداردکارخانه باشد

پیستون تعمیر دوم (050)پراید

این پیستون ها برای خودرو هایی استفاده میشوند که سیلندر تراش نخورده باشد و استانداردکارخانه باشد

پیستون تعمیر اول (025) پراید

این پیستون ها برای خودرو هایی استفاده میشوند که سیلندر تراش نخورده باشد و استانداردکارخانه باشد

پیستون استاندارد پراید

این پیستون ها برای خودرو هایی استفاده میشوند که سیلندر تراش نخورده باشد و استانداردکارخانه باشد

پیستون روآ 030

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است. این مدل از بوش پیستون عظام، کیفیت مناسبی دارد.

پیستون روآ 020

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است. این مدل از بوش پیستون عظام، کیفیت مناسبی دارد.

پیستون روآ استاندارد

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است. این مدل از بوش پیستون عظام، کیفیت مناسبی دارد.

پیستون زانتیا 2000 تعمیر دوم (050)

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون زانتیا 2000 تعمیر اول (025)

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون زانتیا 2000 استاندارد

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون زانتیا 1800

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

پیستون سمند موتور ملی تعمیر دوم (050)

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون سمند موتور ملی تعمیر اول (025)

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون سمند موتور ملی استاندارد

پیستون یک قطعه‌ی استوانه‌ای گرد شکل که توانایی تبدیل سوخت ناشی از احتراق را به انرژی رفت و برگشتی و در نهایت تبدیل به نیروی حرکتی برای چرخش چرخ‌ها می‌باشد.

پیستون 206 تیپ 5 تعمیر دوم (050)

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

پیستون 206 تیپ 5 تعمیر اول (025)

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

پیستون 206 تیپ 5 استاندارد

موتور‌های خودروهای درون سوز از تعدادی قطعات و بخش‌های مختلف تشکیل شده‌اند که در تمام انواع آن‌ها ثابت است و وجودشان لازم و حیاتی. یکی از این قطعات که در انواع موتور احتراقی دیده می‌شود و جزء جدایی‌ناپذیر آن‌ها به شمار می‌رود، پیستون است. این حضور ثابت و همیشگی از اهمیت و نقش آن‌ها در عملکرد خودرو تاثیر می‌گیرد

بوش پیستون رینگ 206 تیپ 2

یکی از لوازم مصرفی که درون موتور خودرو قرار دارد، بوش رینگ و پیستون می باشد. رینگ و پیستون در محفظه احتراق درون سیلندر قرار می گیرند. زمانی که مخلوط سوخت و هوا درون محفظه احتراق وارد می شود، توسط سوپاپ‌ها فشرده می شود، زمانی که به وسیله شمع خودرو جرقه زده می شود، انفجار باعث به حرکت در آمدن بوش رینگ و پیستون می شود. در واقع موتور نیرو محرکه مورد نظر خود را از طریق این قطعه دریافت می کند.

بوش پیستون ورینگ زانتیا

بوش پیستون بارینگ زانتیا یکی از مهم ترین قطعات موتوری خودرو می باشد .

بوش پیستون و رینگ پژو 1800

بوش پیستون و رینگ پژو یکی از مهم ترین قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو می باشد

بوش موتور پژو

از اجزاء و قطعات اصلی و مهم موتور می توان به بوش موتور اشاره کرد که البته در بعضی از موتور ها وجود دارد و در بعضی دیگر خیر.

بوش پیستون زانتیا

بوش پیستون زانتیا یکی از مهم ترین قطعات موتوری خودرو می باشد .

بوش پیستون 206 تیپ 2

بوش پیستون 206 تیپ 2 به شکل استوانه است و داخل آن نیز تو خالی می باشد. محل قرار گیری بوش ها در داخل حفره هایی است که در بدنه سیلندر قرار دارند. در داخل ابن نوع قطعه پیستون به حرکت در می آید. برای به دست آوردن ضخامت آن، ریخته گری منظمی لازم است. همچنین طراحی آن ها باید به گونه ای باشد که بتوانند مقاومت خوبی داشته باشند. بوش ها می توانند با بدنه قطعه سیلندر یک پارچه بوده و یا از آن جدا باشد. در نوع یک پارچه با بدنه ای که سیلندر دارد، ریخته گری می شود. بوش پیستون و گژنپین پژو 206 تیپ 2 TU3 کاملا با پژوی 206 مطابقت داشته و به بهترین شکل ممکن می تواند کار کند.

بوش پیستون پژو 2000

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است.

بوش پیستون پژو 1800

بوش پیستون و رینگ پژو یکی از مهم ترین قطعات تشکیل دهنده موتور خودرو می باشد

بوش پیستون پژو

بوش پیستون یکی از اجزای داخلی موتور و در قسمت پیستون قرار دارد که از خروج سوخت و هوای متراکم شده از کنار پیستون جلوگیری می کند و قابلیت تحمل فشار بالا را نیز دارد، البته این موضوع بسته به نوع بوش در پیستون ها متفاوت است.