سیستم فرمان خودرو

سیستم فرمان

اجزای تشکیل دهنده فرمان: به طور کلی و ساده می توان اجزای اصلی تشکیل دهنده فرمان را غربیلک فرمان، میل فرمان و جعبه فرمان دانست. انواع فرمان خودرو: فرمان ساده و مکانیکی فرمان هیدرولیکی فرما...

ادامه مطلب