خرید بدنه خودرو

بدنه خودرو

دسته بندی انواع شاسی ماشینسدانSUVهلچ بکاسپرتلیفت بککروکمینی ونونوانتسدان  سدان ها خودروهایی هستند که در زبان عامیانه به خودروهای صندوقدار مشهورند و سقف ثابت، صندوق عقب مجزا، دو ردیف صندلی و همچنین وجو...

ادامه مطلب